Ősmagyar nevek

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 326 names in this directory
Abigél

Acsád
Árpád-kori főúr, kun vezér,

Adorján
Hadrianus,

Agárd
fűzfacserjékkel benőtt zátony

Ajtony
Arany – Törk., Szent István-kori törzsfőnök

Ákos
gyakori főúri név, az Árpád korban.

Aladár
Aldarík, Atilla fia, németben: ősuralkodó, Aldar: elöljáró.

Alirán

Álmos
Árpád atyja, az Árpád-ház őse.

Alpár
Tonuzoba besenyő vezér fia, törökül: hős férfi.

Anikó

Apor
székely Rabonbán,

Ara
ragyog

Aranka
aranyocska

Aranyos

Árboc
kun előkelő, IV. László korában

Askam
Atilla felesége

Aszlár
kun eredetű szó: jászok faluja

Atád
atyácska – türk.

Attila
Etele eredetileg Aty-le-Atyuska. A német elfogultság, mongol-tatár-török nyelvből

Baba
jelentése: vénasszony, szülésznő

Bábolna
vénasszony – szláv

Bács
türk méltóságnév

Baján
avar fejedelem 565-ben,

Bájos

Balajtár

Balambér

Balassa
Balazsé

Balmaz
kun szó:

Barna
Barnabás becézése

Bars

Báta
pocsolya, tócsa

Bátor
Bahatur-türk méltóságnév

Batu
mongol kán

Becse
besenyő – türk.

Béla

Bendegúz
a Mundzuk, Mundesuk – jelentése: rege királya – későbbi torzított alakja a mondákban: Atilla atyja.

Berke
mongol fejedelem

Bíborka
Bíbor, Bíbora

Bihar
Szent István-kori megyés ispán

Bise
kánya, varjú

Bódog
Árpád kori személynév

Bodony
nép – türk.

Boglár
fémveretes, ékköves, gyöngyös

Bojta
gazdagocska

Botond
Buzogányos harcos.

Buda
hun vezér Anonymusnál,

Bulcsú
Vérbulcsú, Anonymusnál vezér,

Burtáj

Büszke

Büvellő
Marót leánya, Tündér

Csáb
Csabánka

Csaba
Atilla fia,

Csagatáj
ujgur uralkodó neve

Csák
ütő – türk.

Csala
csalogató, csábító

Csanád
vezér, I. István hadvezére, Ajtony legyőzője

Csát
csat vagy kút – türk.

Csekő
csenevész

Csele
a Csala név változata, csalogató

Csellőke

Csengele
kun eredetű szó: erdős, tüskés, bozótos

Csepel
Árpád kun vezér lovászmestere Anonymusnál,

Csete
a csata változata

Csilla
csillog, csillag

Csillavér
Dul Alán király leánya

Csiperke
Cseperke

Csobán

Csobánka

Csoma
rossz szellem

Csongor
Sólyom, vadász, Türk, Kazinczy Ferenc és Vörösmarty is felújította

Csöpi

Csörsz
szláv eredetű: ördög

Dalamér
Huszton lánya.

Dalia

Dancs

Délceg

Délibáb
tündérnév

Delinke

Dengizék
Attila fia,

Dizavul

Doboka
Csanád vezér atyja

Döme
a Dömötör és a Dömjén rövidülése

Dorozsma
barátság, vőfély

Dsingiz

Écska
öcsike

Ede, Ete
Önd vezér fia, éles vagy hetedik gyermek, Vörösmarty újította fel a

Edő
jó, szent – türk.

Edömér
Aba királyunk őse kun főúr Anonymusnál.

Egyed
az Ete névből származik, jelentése: éles – türk.

Ekese-Ekszede
egy kun rokona

Elek
a Velek névből, Árpád követe Ménróthoz

Elemér

Ella
német női nevekből önnálósult becéző

Előd
elsőszülött vagy ős, a Csák-nemzetségőse, a lebédiai magyarok első vezére

Emese
Álmos fejedelem anyja, az Árpád-ház ősanyja

Emőd

Emőke
az Emese név változata, Csát hun vezér leánya, nőstény disznócska

Énee
Énet, Marót vezér neje

Enid
női név, élet, lélek – walesi szó

Enikő
Vörösmarty alkotta név

Érd
vízfolyásocska

Estilla
Vörösmarty alkotása a Levente c. költeményből

Etelka
Dugonics András alkotása, az Etele férfinév névváltozata

Filéne
szép nő

Fruzsina
Eufrozina magyaros olvasata, tündér név

Füvellő
gyógyító tündér neve

Géda

Gejza
nemes, uralkodó. 950 évvel ezelőtt Gyeücsa változatban élt.

Gerle
a galambnál kisebb termetű, barnásszürke madár

Gidula

Gilvád

Gorda
Irmeu – Csaba ivadéka, pontusi fejedelem

Gyalán
kígyó – türk.

Gyarmat
magyar törzs,

Gyöngy

Gyöngyvér

Gyöngyvirág
virágnév

Gyopár

Győző

Gyula
választott főbíró, vezér Anonymusnál,

Habílán
Csatár leánya

Hajna
a hajnal szó rövidülése, Vörösmarty: Zalán futása

Hajnácska
Hajnalka

Hali
női név

Himes
sövényház

Hohat
régi

Horka
ősmagyar méltóság, Töhötöm fia, Anonymusnál vérbíró.

Huba
a hét magyar vezér egyike

Hülek
türk fejedelem

Hunor
Tana és Enet fia, mások szerint: Ménrót egyik fia, Magor testvére, ismét mások szerint a bibliai Nimród egyik fia, s Magor testvére. Mint a Hunok igazi nevét, már Kr.e. a III. században kínai források jegyezték.

Hunorka

Hurtuba
besenyő név, Seruzád főasszony hadnagya.

Ibla
mondabeli főtáltoslány

Iboly
Ibolya, jász név, Ivola 1357, virágnévből származik.

Ildikó
a germán krimhilda névből, jelentése: harc, Atilla felesége

Illangó
gyors lábú tündér

Ilma
Ilona + Vilma

Ilona
a Heléna magyar alakja

Imola
hínár, mocsár

Ipoly
meglocsoló – indueurópai

Iringó
az iringó növénynévből

Irmén

Irnek
férfiacska, Etele fia, azonos a monda Csabájával, a Gyula-ház, azaz Árpád-ház őse.

Iszla

Itlár
kun főnök

Ividő
Árpád leánya

Izár
Zizor, az Izidor nyelvújítási alakváltozata

Izsép

Jászó

Jenő
ómagyar törzsnév, bizalmas, tanácsadó

Jolán
jó leány

Jutas
Jutocska, Árpád fia,

Kádán

Kadarta
Kaba lánya

Kadosa
(Kadocsa), Anonymusnál Zoárddal együtt Árpád unokatestvérei, Kézainál: hun vezér.

Kajár
kiáltó

Kajtár
keresgélő

Kál
marad, öregember – türk.

Káldor
Vörösmarty újítása

Kalli
Bulcsú apja, nyugtalan

Kamorka
tündér neve, aki gyermekágyas asszony ágyánál vigyáz

Kaplony
tigris – türk.

Karcsa
ölyv, mások szerint: héjja

Karcsú

Kartal
sas – türk.

Kászon
Atilla kürtöse.

Katul

Keán
Keyan, kagán

Kedves

Kemecse
csónakocska, kis hajó – türk.

Kende
türk méltóságnév

Keve
honfoglaló vezér Anonymusnál, Vörösmarty felújításában:

Kinga
a germán Kunigunda magyar becézője

Kisboldogasszony
a gyermek ünnepe

Kocsárd

Kocsobur
átkarolni – türk.

Kökényes
kökénycserjés.

Koppánd
méltóságnév, vagy kicsinyítő képzővel: győzedelmes

Koppány
nagy győzedelmes, erős, illetve méltóságnév – türk.

Kötöny
az élőlény hátsó része – türk.

Kulpa
világos folyó, vagy görbe folyó – indueurópai

Kültegin
türk kagán

Kund
(Könd), fejedelem, kazár főméltóság, magyaroknál: vezér, fejedelem, törököknél: becsült, tisztelt.

Küne

Kurszán
keselyű – türk.

Laborc

Lápos
Bojtorján

Lehel
a Lél későbbi változata

Lelle

Levente
Árpád fiának hagyományos olvasatú neve.

Lilla
a Lívia és a Lídia nevek becéző alakja

Maglód
termékeny

Magó
magocska

Magyar
Árpád korban személynévként használt népnevünk.

Makár
boldog – görög

Maksa
a Mordvinok egyik törzse

Mandula
kun leány, IV.László király szeretője

Marót

Mátka

Menyétke

Mizse

Nemere
népatya, a

Nimród
Enet férje, Hunor és Magor atyja

Nyalka
1

Nyék
kerítés, sövény – magyar törzsnév

Nyestike
a nyest becéző alakja.

Nyilas

Obi

Ócsád
Örs úr atyja

Öcsény
fiatalabb fivér

Ogmánd-Agmánd
apafarkas

Oguz
nyíl, a Fehér Kunok neve

Oldamur
kun fejedelem neve

Olna

Ond
honfoglaló vezér Anonymusnál,

Örs
nemzetségnév,

Ovola
1

Özséb
istenfélő – görög, Nagyboldogasszony, az anyaság ünnepe

Özsöb
Szalók vezér atyja

Ozul
hun vezér

Picur

Pille

Piroska
László király leánya.

Pós
besenyő név,

Pöszke

Rába
sötét vöröses, barnás – illír

Regehű
Árpád fejedelem felesége

Réka

Retel
hun vezér

Réva
Atilla és Buda testvére.

Rózsa

Rugacs
rugó

Sebős
sebes

Sejbán
mongol fejedelem

Sellő
vízi tündér

Senyő
a Simon beceneve

Seruzád
besenyő főasszony

Solt
régi krónikások szerint Solta, a Zsolt név korábbi alakja.

Sólyom

Somogy

Sudár
karcsú

Surbán

Szabolcs
a Csák-nemzetség őse, Árpád unokaöccse

Szalárd
X. századi magyar vezér

Szalók
balkezes – türk.

Szellő
szőlő

Szemőke

Szende
szemecske.

Szepes
szép

Szerény
latin Szerénus névből, derűs

Szilamér
Zelemér,

Szilárdka

Szilas
szilfácska

Szívölő
magyar mondai fejedelemlány, magyar fejedelem felesége

Szömér
szemes

Szörény
hun-bolgár eredetű személynevünk, jelentése: kis mormota.

Szörényke

Szübál

Szubotáj
mongol fejedelem

Szüvellő
a szívismerő tündér neve

Taksony
Géza fejedelem atyja, Árpád unokája.

Táltos
önkívületbe ejt, révül

Tanhu

Tápé
türk szó: szolgálat, tisztelet

Tarcal
kun vitéz a honfoglalás idején

Tardos

Tarján
Tárkány – türk méltóságnév

Tas
vezér Anonymusnál,

Timur
vas – türk.

Töhötöm
fejedelem, hercegecske

Tomaj
besenyő vezér, hallgatag, mogorva

Tomor
vas – türk.

Tonuzaba
besenyő vezér, Örkönd apja,

Torontál

Törtel
négy nép ura, kun vezér

Torzon

Tuga

Tugurkán
türk fejedelem

Tuli

Tünde
tündér szavunkból eredő Vörösmarty M. 1831. drámai költeményéből elterjedt név

Turán

Turda-Torda
táltos, Anonymusnál Velek ivadéka, Árpád vezér mondai őse, Turdu-Törk-Kagán 581-ben, Törk.

Türje

Turul
vadászsólyom – türk.

Turzó
torozó

Ubul
Eubul, görög név

Üdvöske

Ügek
(Ügyek) névtelen jegyző szerint Álmos apja vagy nagyapja, jelentése: kis király, mások szerint: szent.

Ugocsa
az onogor népnévből szláv közvetítéssel

Ugrin
a honfoglaló Csák-nemzetség több tagjának neve.

Üllő
Árpád fia, kormányzó, uralkodó – türk.

Ung
megyés ispán Szent István idején

Ünőke
szarvas nőstény

Ur-Engur

Úrkund
Tonuzoba egyik fia, a ma is élő Tomaj nemzetségből.

Uzonka
hosszúkás – türk.

Vajk
a magyar zsiradék, vagy a türk gazdag

Vata
elmerülő, lebukó – türk, 1046-ban az ősi vallás és szokások helyreállítása miatt kitört felkelés vezére

Vázsoly

Vazul
a görög Bazil magyar változata, király

Vid
a Gujdó délszláv név változata

Vidor
Atilla egyik követe Krimhildáért

Vidorka
a Hilárius

Villám

Viola
a latin ibolya szóból

Virág
1

Virító

Vitéz

Zajzon
1367, döfje le -úz

Zala
patak, folyóvíz – indueurópai

Zalán
(Salán), bolgár fejedelem, kit honfoglaló őseink legyőztek.

Zandirhám
mondai székely vezér

Zaránd

Zelemér
ivadék

Zenő

Zerind
Koppány apja

Zete

Zicsi
építőmester – szláv

Zila
Árpád hadvezére

Zille

Zoárd

Zobor
gyűlekezés – szláv

Zoltán
Zsolt, Szoltán, Árpád fia Anonymusnál,

Zsadán
méltóságnév – avar

Zsombor
Bölény, az erdélyi Gyula vajda apjának neve
Iratkozz Fel!

Csatlakozz még ma…

Ígérjük, hogy soha nem fogunk spammelni! Vess egy pillantást az Adatvédelmi irányelveinkre.