Címke: szekely bacsi

 • Székely utazik a vonaton, de nincs jegye. Az ellenőr az első állomáson lerúgja a vonatról, de neki sikerül újra felkapaszkodnia. A következő állomáson megismétlődik a jelenet, majd mikor már vagy harmadszor rúgja le a vonatról, megkérdi az ellenőr:– Tulajdonképpen hova akar menni?– Brassóba, már ha kibírja a fenekem.

 • A székelycsalád vacsorázik, és a gyerek nagyon csámcsog. Megszólal az apa:– Ne csámcsogj! – de a gyerek tovább csámcsog. – Ne csámcsogj, mert pofon lesz! – a gyerek azért is. Lendül az apa keze, de a gyerek lehúzza a fejét, és a pofon az asszonyt éri, hogy leesik a székről. A gyerek éktelenül elkezd röhögni, […]

 • A székely paraszt bácsi befog a szekérbe, mert készül a szomszéd faluba rokonlátogatóba. A felesége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd rimánkodni:– Édes uram, hadd menjek már veled én is!– Nem lehet, asszony!– Légy szíves, ne hagyj itthon egyedül! Elleszek én hátul a saroglyán is.A paraszt bácsi azonban nem enged, egyedül vág neki az […]

 • Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardestől:– Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő mindenkinek?– Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi nem tartunk ejtőernyőt!– Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis mindig van mentőcsónak… pedig gondolom úszni többen tudnak, mint repülni!

 • A székely legény esküvő utáni napon azt mondja a feleségének:– Asszony! Ha én hazajövök a munkából és féloldalt áll a kalapom, akkor te mész a szobába, húzod fel a szoknyádat és szétteszed a lábad.Asszony:– Jól van. De ne adja az Isten, hogy ha te hazajössz a munkából és nekem csípőn van a kezem, akkor neked […]

 • Öreg székely bácsi megy az országúton, egyszer csak megáll mellette egy BMW, kihajolnak az ablakon és megkérdezik a bácsit:– Hány lóerős a szekér, papa?– Kettő, hát a tied?– 320 – mondja a sofőr, és nagy gázt adva elhúz.Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a BMW nekiment egy fának. Erre gúnyosan így szól:– Mi van […]

 • Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére.– Kérem mondja el egy napját!– Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél oldal szalonnát. Megiszok rá 4-5 pálinkát…– Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja inkább hogy könyvet olvas.– Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy fél oldal szalonnát. […]

 • Áll a székely a bíróság előtt emberölés vádjával, kérdi tőle a bíró:– Na, hogy is volt az az eset?– Hát, az úgy vót, hogy ülök az asztalnál nyugodtan, eszem a szalonnát. Jött a Joska, megbotlik, hát nem pont a bicskámba esett egyszer! Aztán meg még hétszer.

 • A székelynek köhög a lova. Elmegy az állatorvoshoz, aki ló port ír fel az állat számára, hogy a székely fújja a ló szájába.Két hét múlva találkozik az orvos a székellyel, és megkérdi, hogy használt-e a por?Mire a székely:– Dehogy, az a rühes dög hamarabb fújt, mint én…

 • – Miről ismerik meg a székelyt a budapesti vidámparkban?– ???– Bicskával eszi a vattacukrot.

 • Az öreg székely a kertjében pipázgat. Kiabálva rohan feléje az unokája.– Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!Az öreg szippant egyet a pipáján, majd így szól:– No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencerudat.– Minek ennyi minden, nagyapa?– Én felmászok a tetőre, a petrencerúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja […]

 • Megy egy székely az utcán, kutyát lóbálva a pórázon!Ezt meglátja egy székely bácsi, és rákérdez:– Hé te meg miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?– Örömet szerzek neki!– Ennek ez örül?– Ennek még nem, de majd ha leteszem a földre…

 • Felborul a szekér, a székely fiú leül a kiborult széna mellé, és rágyújt egy pipára. Arra megy a komája, leül melléje, az is rágyújt egy füstülőre. Így pipázgatnak, mikor a koma kiveszi a pipát a szájából, és megszólal:– Fölborút?Hát erre a fiú is kiveszi a szájából a pipát, s válaszol:– Föl a.Méregeti a koma a […]

 • Öreg székely ül a parkban, mellette bóklászik egy kutya. Arra sétál egy ember, nézegeti a kutyát, majd megkérdi:– Harap a kutyája?– Nem.A fickó meg akarja simogatni a kutyát, de az beleharap a kezébe.– Bátyám maga azt mondta, hogy nem harap a kutyája!Mire az öreg:– Aha, de ez nem az én kutyám.

 • Két székely beszélget:– Te! A fiam belepisilte a nevét a hóba!– És?– De a te lányod kézírásával!

 • A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. A fiú megkérdezi:– Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám?– Hát, ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.

 • Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni a feleségétől.Kérdezi a bíró:– Mért akar elválni a feleségétől, bácsi?– Mert megcsalt a szomszéd gazdával.– És maga még sosem csalta meg a feleségét?– Hát dehogynem.– De hát akkor mért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?– Úgy látom, nem ért maga engem, bíró úr! Ha én […]

 • A székely gyerekek az iskolában a kijelentő és a felszólító módot tanulják. A tanító néni példát mond:– Van egy kijelentő mondat: „A szekér elindul.”. Na, Áron, hogy lesz ebből felszólító mondat?– Gyű, te!  

 • A vonaton utazik a francia, az angol, egy madame és az öreg székely. Egyszer csak a vonat beér egy alagútba, mire iszonyatosat fingik a nő. Alagútból kiér a vonat, madame feszeng, de a francia megmenti a helyzetet, pironkodva:– Elnézést, tegnap sok chilis babot ettem, többet nem fog előfordulni!Következő alagút, megint iszonyatos büdös, vonat kiér, most […]

 • Székely bácsi mérges lesz a fiára, és pofon akarja vágni. De a fiú résen van, és elhajol a pofon elől, ezért az anyját találja el .Székely bácsi néz, néz, majd megszólal:– Na, ott is jó helyt van….

 • János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet épp a kapu előtt.– Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?– Az orvoshoz.– Miért? Beteg az a tehén?– Nem beteg az.– Nem ad elég tejet az a tehen?– Húsz litert tejel minden nap!– Nem borjadzik az a tehén?– Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!– […]

 • Az öreg székely elmegy egy nyelvtanfolyamra, mert héberül szeretne megtanulni. Az oktató megkérdezi tőle:– Bátyám a maga korában minek nyelveket tanulni?– Azért, fiam, hogy ha meghalok, és a mennyországba kerülök, mindenkivel szót tudjak érteni.– És mi lesz, bátyám, ha a pokolra jut?– Nem baj, fiam, tudok néhány szót románul is!

 • Utazik az öreg székely a vonaton. Fiatal diákok úgy tesznek, mintha nem bírnák lehúzni a vészfék fogantyúját, két kézzel belekapaszkodva színészkednek, miközben lesik az öreget. Egyszer az egyik így szól:– Tata, nem próbálja meg ezt lehúzni, mert nekünk sehogy sem sikerül?Az öreg odamegy, meghúzza a vészféket, a vonat megáll. Jön a kalauz nagy mérgesen:– Ki […]

 • Az öreg székely, és a fia a nagy hidegben háttal állnak a tűznek, és melegednek. Egyszer csak megszólal a fiú:– Édesapám, mondanék valamit!– Jól fontold meg, mit akarsz mondani fiam, és csak aztán beszélj!– Édesapám, mégis mondanék valamit!-Fiam, mindig fontold meg, mielőtt megszólalsz! Inkább hallgass, mintsem hogy butaságot mondjál!Egyszer csak felugrik az öreg, s csapkodni […]

 • Két székely utazik a szekéren, s szokás szerint beszélgetni kezdenek.– Van kendnek fia?Tíz percre rá:– Van.Egy órával később:– Bajusza van-é?– Van.Egyszer csak megcsúsznak a lovak, és felborul a szekér, a két székely kórházba kerül. Ott fekszenek egymás mellett a kórteremben, megszólal az egyik:– Oszt pödri?

 • A székely bácsi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:– Látod-e […]

 • A székely meg a fia kaszálnak a réten. Telnek az órák, egyszer csak megszólal a fiú:– Idesapám, barchobázzunk!Egy óra múlva jön is a válasz:– Jó.Ismét egy óra néma csend után:– Gondút?Estefelé:– Gondútam.Szótlanul hazamennek. Másnap ismét kaszálnak a réten, egyszer csak a fiú megszólal:– Rákérdezhetek?– Ja.– Empíriokriticizmus!– Az. Hogy talátad ki?– Hát, vót időm gondúkodni!

 • Öreg székely ül a kocsmában és csurom víz a nadrágja, odamegy hozzá a barátja:– Te Pista, csak nem összehugyoztad magad?– De bizony! Tegnap este ő nem akart fölállni, ma én nem fogok…

 • Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak elkési, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:– Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

 • Öreg székelytől kérdezi az unokája:– Nagypapa, látott már antennát?– Hát láttam is, meg ettem is.– De hát, az fémből van!– Akkor csak láttam.

 • Közvélemény kutatók kopognak be a székelyhez. Azt akarják megtudni, milyen a közérzete a nagy áremelések után.– Jó.– Egy kicsit bővebben, Áron bátyám, ha lehet…– Nem jó.

 • Két székely találkozik az erdőben.– Adjon Isten!– Adjon Isten!Leülnek egy kidőlt fára. Miközben ott üldögélnek, elkezd esni az eső.– Megeredt.– Meg.Jó negyed óra múlva arra siet az erdész, felhajtott gallérral, döbbenten áll meg a két székely előtt.– Maguk meg mit csinálnak itt ebben a szakadó esőben?– Beszégetünk!

 • Öreg székely meg a fia fát vágnak.A fiú odasuhint, hát véletlenül levágja az apja lábát.Erre az öreg:– Áron, még egy ilyen és seggbe rúglak!

 • – Na vetkőzzék le!– De főorvos úr, kérem..– Mondtam, hogy vetkőzzék le!– Instálom, én…– Na, vetkőzzék gyorsan.A székely levetkőzik, az orvos megvizsgálja. Ránéz:– Magának, nincsen semmi baja!– Tudom! Én csak egy szekér fát hoztam.

 • A székely és a fia mennek haza a szekéren. Egyszer csak elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint mennek tovább, megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros.Odaszól a fiú az apjának:– Édösapám! Nem kéne beljebb húzni azt a kaszát?

 • A tudós és a székely egymás mellett utaznak a vonaton. Mennek egy ideig, aztán megszólal a tudós:– Figyeljen ide! Barchobázzunk! De mivel én sokkal okosabb vagyok, ezért ha én nem tudok válaszolni, adok ezer forintot, de ha maga nem tud válaszolni, akkor magának csak száz forintot kell adnia.A székely belemegy a játékba.Tudós:– Afrikai rovar, nagy […]

 • Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idő.– 10 perc múlva kettő – feleli az, mire kap egy taslit.– Ezt miért kaptam? – kérdi, mire a válasz:– Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi idő lesz..

 • A székelyek és a kínaiak háborúban állnak egymással. A császári követ átmegy a székelyekhez, és megkérdezi, hányan vannak.– 1500 vagyunk, mind vérre éhesek. És ti hányan vagytok?– Egymillióan – válaszol a követ.– Hú, Józsi bá nagy baj van. – mondja a székely – Hová fogjuk azt a sok halottat temetni???  

 • Székely és a felesége egy szekéren utaznak.Egyszercsak nagy vihar támad. Tőlük 100 méterre lecsap a villám. Azt mondja a székely:– No-no.Megint lecsap a villám tőlük 50 méterre. Újra megszólal a székely:– No-no!Lecsap a villám ismét, agyoncsapja az asszonyt.Mondja a székely:– No, azért!

 • Két székely beszélget: – Kell egy fél malac? – Ááá, dehogy! – De mért nem? – Mert eldőlne az ólban!

 • Egy kis székely faluban eltéved egy idegen, nem találja a vasútállomást. Látja, hogy egy gazda az udvaron ácsorog, hát megszólítja:– Mondja, merre van a vasútállomás?– Itt van mögöttünk két utcával. Átvághat a kertemen, akkor hamarabb odaér.– Mit gondol, elérem még a 6.20-as gyorsvonatot?– Hát, ha kiengedem a bikát, akkor biztos.

 • Házsártos, veszekedős anyósa volt a székelynek. Tudván ezt, üzent neki a helyi patikus, hogy van egy jófajta orvossága ez ellen.A székely elment hozzá a szerért, s a patikus adott neki két hatalmas pofont.– Na, ezt adja be az anyósának, mert az ő bajára ez a legjobb orvosság.Legközelebb, amikor az anyós megint elkezdett kárálni, a székely […]

 • – Valami szúrja a lábamat – sántikál a székely.– Tán egy kavics – mondja a komája.Lehúzza a székely a csizmáját, nézegeti, de nem talál benne semmit.Megszólal a komája:– Biztosan a másikban van!

 • A székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 17 év múlva visszamegy. Kérdi az asszony:– Hol voltál?Mire a székely:– Kinn!

 • A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt, mikor látja, hogy a felesége sírva rohan felé:– Uram, a Sára terhes!– Az az ő dolga – dörmögi a székely.– De tőled van a gyerek!– Az meg az én dolgom.– Uram, viszem a kutyát, és a folyóba vetem magam!– A kutya marad, a többi a te dolgod!

 • Az öreg székely felkel reggel, és azt mondja a feleségének:– Szépet álmodtam az éjjel!– És mi volt az? – kérdezi az asszony.– Bukaresten voltam.– És mi volt abban olyan szép?– Hát, hogy útlevél kellett hozzá!

 • Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár mindenki.Kimegy a bácsihoz egy riporter is érdeklődni:– Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad?– Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.– Hogy-hogy?– Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy „Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy […]

 • Idős székely bácsi kimegy az udvarra pisilni. Mikor bejön a házba, az egész gatyaszára csupa víz. Megkérdezi tőle a felesége:– Mi az, esett az eső?– Nem, fújt a szél!  

 • Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságműsorába:– Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500 dollár és 30.000 euró. – mondja a bácsika.– Ez igen gratulálok, más nincs benne?– De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot.

 • Áll a székely juhász a réten a botjára támaszkodva. Arra megy a többi juhász, meglátják, kérdik tőle:– Hát te meg mit csinálsz?– Gondolkodom.– És hol a fenében van a nyájad?– Azon gondolkodom…