Kategória: Székely viccek

 • A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:– Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.– De hát fiam, ez nem savanyúkáposzta, hanem mákostészta.– Annak elég savanyú.

 • Az öreg székely szállna fel a buszra, de azért még megkérdezi a sofőrt:– Tessék mán mondani, oszt hova megyen ez a busz?– Kolozsvárra.– Oszt biztosan odamegy-e?– Bácsikám, hát láthatja, hogy az van az oldalára kiírva, hogy Kolozsvár, tehát biztosan odamegy.– Nem hiszek én az ilyen feliratoknak!– Aztán mért nem hisz nekik, bácsika?– Hát mer mikó […]

 • Utazik az öreg székely a vonaton. Fiatal diákok úgy tesznek, mintha nem bírnák lehúzni a vészfék fogantyúját, két kézzel belekapaszkodva színészkednek, miközben lesik az öreget. Egyszer az egyik így szól:– Tata, nem próbálja meg ezt lehúzni, mert nekünk sehogy sem sikerül?Az öreg odamegy, meghúzza a vészféket, a vonat megáll. Jön a kalauz nagy mérgesen:– Ki […]

 • Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére.– Kérem mondja el egy napját!– Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél oldal szalonnát. Megiszok rá 4-5 pálinkát…– Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja inkább hogy könyvet olvas.– Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy fél oldal szalonnát. […]

 • A székelyek és a kínaiak háborúban állnak egymással. A császári követ átmegy a székelyekhez, és megkérdezi, hányan vannak.– 1500 vagyunk, mind vérre éhesek. És ti hányan vagytok?– Egymillióan – válaszol a követ.– Hú, Józsi bá nagy baj van. – mondja a székely – Hová fogjuk azt a sok halottat temetni???  

 • Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:– Bácsi, nem tudná megmondani merre van a tészta gyár?– Nem tudom fiam.A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:– Jóember, nem a laskagyárat keresi?A sofőr örömmel tolat vissza:– De igen, tudja hol van?– Dehogy tudom, fiam.

 • Egy kis székely faluban eltéved egy idegen, nem találja a vasútállomást. Látja, hogy egy gazda az udvaron ácsorog, hát megszólítja:– Mondja, merre van a vasútállomás?– Itt van mögöttünk két utcával. Átvághat a kertemen, akkor hamarabb odaér.– Mit gondol, elérem még a 6.20-as gyorsvonatot?– Hát, ha kiengedem a bikát, akkor biztos.

 • Felborul a szekér, a székely fiú leül a kiborult széna mellé, és rágyújt egy pipára. Arra megy a komája, leül melléje, az is rágyújt egy füstülőre. Így pipázgatnak, mikor a koma kiveszi a pipát a szájából, és megszólal:– Fölborút?Hát erre a fiú is kiveszi a szájából a pipát, s válaszol:– Föl a.Méregeti a koma a […]

 • Székely bácsi meséli:– A minap öt politikus hajtott vagy százötvennel, nekimentek a fának, és szanaszét repültek.– És most hol vannak a sérültek? Eltemettem az összeset.– Úristen és, ha még éltek?– Hát, egyik-másik szólt, hogy Ő még él, de én bizony már nem tudok hinni ezeknek…

 • Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár mindenki.Kimegy a bácsihoz egy riporter is érdeklődni:– Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad?– Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.– Hogy-hogy?– Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy „Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy […]

 • A szegény székelybácsi, reménykedve, hogy fog egy méretes halat, elmegy horgászni. Kifogja a csodatevő aranyhalat:– Figyelj csak, te paraszt, ha visszadobsz, teljesítem három kívánságod!Mire székelybácsi ledobja, és jól megtapossa: – Anyád a paraszt!!

 • A székely gyerekek az iskolában a kijelentő és a felszólító módot tanulják. A tanító néni példát mond:– Van egy kijelentő mondat: „A szekér elindul.”. Na, Áron, hogy lesz ebből felszólító mondat?– Gyű, te!  

 • Fiatalok kirándulnak székelyföldön. A faluba visszamenet eltévednek. Az arra érkező székely bácsit kérik meg segítségre:– Elnézést bátyánk, messze van ide a falu?Mire a székely bácsi:– Hát ide 10 km légvonalba’ de tudok egy rövidebb utat…

 • A székelynek köhög a lova. Elmegy az állatorvoshoz, aki ló port ír fel az állat számára, hogy a székely fújja a ló szájába.Két hét múlva találkozik az orvos a székellyel, és megkérdi, hogy használt-e a por?Mire a székely:– Dehogy, az a rühes dög hamarabb fújt, mint én…

 • A székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 17 év múlva visszamegy. Kérdi az asszony:– Hol voltál?Mire a székely:– Kinn!

 • Az öreg székely a kertjében pipázgat. Kiabálva rohan feléje az unokája.– Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!Az öreg szippant egyet a pipáján, majd így szól:– No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencerudat.– Minek ennyi minden, nagyapa?– Én felmászok a tetőre, a petrencerúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja […]

 • Két nagyon-nagyon részeg székelybácsi ül egy tó partján.– Te, jön föl a Hold! – mondja az egyik.– Méééér. Azt is ittunk?

 • Öreg székelytől kérdezi az unokája:– Nagypapa, látott már antennát?– Hát láttam is, meg ettem is.– De hát, az fémből van!– Akkor csak láttam.

 • Két székely beszélget:– Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken.– Miért, jobban van?

 • Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idő.– 10 perc múlva kettő – feleli az, mire kap egy taslit.– Ezt miért kaptam? – kérdi, mire a válasz:– Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi idő lesz..

 • Orgonaszínű inget kér a székely a boltban, az eladótól. A kereskedő halmozza a különféle színű ingekkel az egyik túl sötét, a másik rózsaszínű, a harmadik sárga, a negyedik pirosas. Végül is kiborul a kereskedő:– Látott valahol olyan inget?– Láttam hát. Ott a kirakatban.– Na de az az ing fehér!– És akkor? Még nem látott soha […]

 • János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet épp a kapu előtt.– Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?– Az orvoshoz.– Miért? Beteg az a tehén?– Nem beteg az.– Nem ad elég tejet az a tehen?– Húsz litert tejel minden nap!– Nem borjadzik az a tehén?– Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!– […]

 • A tudós és a székely egymás mellett utaznak a vonaton. Mennek egy ideig, aztán megszólal a tudós:– Figyeljen ide! Barchobázzunk! De mivel én sokkal okosabb vagyok, ezért ha én nem tudok válaszolni, adok ezer forintot, de ha maga nem tud válaszolni, akkor magának csak száz forintot kell adnia.A székely belemegy a játékba.Tudós:– Afrikai rovar, nagy […]

 • A székely és a fia mennek haza a szekéren. Egyszer csak elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint mennek tovább, megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros.Odaszól a fiú az apjának:– Édösapám! Nem kéne beljebb húzni azt a kaszát?

 • Városi fickó sétál az egyik faluban, és a pályaudvart keresi. Meglát egy székelyt, odamegy és érdeklődik, hogy hány percre van a pályaudvar.– Hát, ha itt megy az úton egyenesen, akkor kb. 40 perc, de ha kerül egyet és a mező felé megy, akkor csak 25 perc.– Hogyhogy a kerülőúton gyorsabb?– Hát mert ott ki van […]

 • Megy a székely szekérrel az országúton. Egy diák megszólítja:-Bátyám, messze van-e Kolozsvár?A székely:– Nem.A diák:– Elvinne?Székely:– El.Mennek, mennek, már több óra eltelik, mire megkérdi a diák:– Messze van még Kolozsvár?Székely:– Most már messze.

 • Öreg székely bácsi megy az országúton, egyszer csak megáll mellette egy BMW, kihajolnak az ablakon és megkérdezik a bácsit:– Hány lóerős a szekér, papa?– Kettő, hát a tied?– 320 – mondja a sofőr, és nagy gázt adva elhúz.Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a BMW nekiment egy fának. Erre gúnyosan így szól:– Mi van […]

 • A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt, mikor látja, hogy a felesége sírva rohan felé:– Uram, a Sára terhes!– Az az ő dolga – dörmögi a székely.– De tőled van a gyerek!– Az meg az én dolgom.– Uram, viszem a kutyát, és a folyóba vetem magam!– A kutya marad, a többi a te dolgod!

 • Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardestől:– Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő mindenkinek?– Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi nem tartunk ejtőernyőt!– Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis mindig van mentőcsónak… pedig gondolom úszni többen tudnak, mint repülni!

 • Közvélemény kutatók kopognak be a székelyhez. Azt akarják megtudni, milyen a közérzete a nagy áremelések után.– Jó.– Egy kicsit bővebben, Áron bátyám, ha lehet…– Nem jó.

 • Házsártos, veszekedős anyósa volt a székelynek. Tudván ezt, üzent neki a helyi patikus, hogy van egy jófajta orvossága ez ellen.A székely elment hozzá a szerért, s a patikus adott neki két hatalmas pofont.– Na, ezt adja be az anyósának, mert az ő bajára ez a legjobb orvosság.Legközelebb, amikor az anyós megint elkezdett kárálni, a székely […]

 • Két székely találkozik az erdőben.– Adjon Isten!– Adjon Isten!Leülnek egy kidőlt fára. Miközben ott üldögélnek, elkezd esni az eső.– Megeredt.– Meg.Jó negyed óra múlva arra siet az erdész, felhajtott gallérral, döbbenten áll meg a két székely előtt.– Maguk meg mit csinálnak itt ebben a szakadó esőben?– Beszégetünk!

 • A székelycsalád vacsorázik, és a gyerek nagyon csámcsog. Megszólal az apa:– Ne csámcsogj! – de a gyerek tovább csámcsog. – Ne csámcsogj, mert pofon lesz! – a gyerek azért is. Lendül az apa keze, de a gyerek lehúzza a fejét, és a pofon az asszonyt éri, hogy leesik a székről. A gyerek éktelenül elkezd röhögni, […]

 • Áll a székely a bíróság előtt emberölés vádjával, kérdi tőle a bíró:– Na, hogy is volt az az eset?– Hát, az úgy vót, hogy ülök az asztalnál nyugodtan, eszem a szalonnát. Jött a Joska, megbotlik, hát nem pont a bicskámba esett egyszer! Aztán meg még hétszer.

 • Az öreg székely elmegy egy nyelvtanfolyamra, mert héberül szeretne megtanulni. Az oktató megkérdezi tőle:– Bátyám a maga korában minek nyelveket tanulni?– Azért, fiam, hogy ha meghalok, és a mennyországba kerülök, mindenkivel szót tudjak érteni.– És mi lesz, bátyám, ha a pokolra jut?– Nem baj, fiam, tudok néhány szót románul is!

 • – Miről ismerik meg a székelyt a budapesti vidámparkban?– ???– Bicskával eszi a vattacukrot.

 • Idős székely bácsi kimegy az udvarra pisilni. Mikor bejön a házba, az egész gatyaszára csupa víz. Megkérdezi tőle a felesége:– Mi az, esett az eső?– Nem, fújt a szél!  

 • A székely meg a fia kaszálnak a réten. Telnek az órák, egyszer csak megszólal a fiú:– Idesapám, barchobázzunk!Egy óra múlva jön is a válasz:– Jó.Ismét egy óra néma csend után:– Gondút?Estefelé:– Gondútam.Szótlanul hazamennek. Másnap ismét kaszálnak a réten, egyszer csak a fiú megszólal:– Rákérdezhetek?– Ja.– Empíriokriticizmus!– Az. Hogy talátad ki?– Hát, vót időm gondúkodni!

 • Idős székely házaspár ücsörög a ház előtt. Morfondírozik az öreg:– Te anyjuk! Egyikőnk meghal, én beköltözök a városba…

 • Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni a feleségétől.Kérdezi a bíró:– Mért akar elválni a feleségétől, bácsi?– Mert megcsalt a szomszéd gazdával.– És maga még sosem csalta meg a feleségét?– Hát dehogynem.– De hát akkor mért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?– Úgy látom, nem ért maga engem, bíró úr! Ha én […]

 • A székely rábámul egy nagyon csúnya, agyonfestett, öreg nőre. A nőt nagyon zavarja a dolog, ezért rászól:– Mit bámul maga úgy rám, mint borjú az új kapura?– No hiszen – vág vissza székely -, lehet, hogy én borjú vagyok, hanem a kapu az már nem új!

 • Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak elkési, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:– Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

 • A székely bácsi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:– Látod-e […]

 • Fia született székelynek. Eltelik pár év, a gyerek már jár, mosolyog, játszik. Egyetlen baj, hogy nem beszél. Betölti a hat éves kort, de semmi.Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a némaság oka számára is titok.Az idő múlik, végül is a szülők beletörődnek. Ha nem beszél, hát nem beszél, akkor is az […]

 • Két székely beszélget: – Kell egy fél malac? – Ááá, dehogy! – De mért nem? – Mert eldőlne az ólban!

 • Székelybácsit megállítja a rendőr:– Jó napot! Mit visz maga ezen a szekéren?– Hát Banánlét!– Az meg micsoda? Megkóstolhatom?– Hát persze!(Kutty-kutty…) – Dehát ez olyan mint a húgy!!– Tudom! Gyí Banán, gyí!

 • Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságműsorába:– Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500 dollár és 30.000 euró. – mondja a bácsika.– Ez igen gratulálok, más nincs benne?– De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot.

 • A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a lovak. A bácsi jól odasóz nekik:– Gyííí!A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az ostorral:– Gyííí!A lovak megint nem mozdulnak. A bácsi leszáll a szekerről, előremegy a lovakhoz, és észreveszi, hogy közvetlenül a lovak előtt egy óriási szakadék tátong. Erre visszamászik és így […]

 • Öreg székely ül a kocsmában és csurom víz a nadrágja, odamegy hozzá a barátja:– Te Pista, csak nem összehugyoztad magad?– De bizony! Tegnap este ő nem akart fölállni, ma én nem fogok…

 • Az öreg székely utazik a vonaton, a kalapja mellé tűzve egy jegy. Jön a kalauz:– Jegyeket, bérleteket!Az öreg erre elkezdi aggódva keresni a jegyet. A kalauz, látván a jegyet a kalapra tűzve, gondolja, megvicceli az öreget.– Na, öreg! Mire végigellenőrzöm az utasokat, meglegyen a jegy!Az öreg székely csak ül nyugodtan. Végez a bakter, odalép az […]