Hónap: 2013 október

 • Idős székely házaspár ücsörög a ház előtt. Morfondírozik az öreg:– Te anyjuk! Egyikőnk meghal, én beköltözök a városba…

 • Az öreg székely szállna fel a buszra, de azért még megkérdezi a sofőrt:– Tessék mán mondani, oszt hova megyen ez a busz?– Kolozsvárra.– Oszt biztosan odamegy-e?– Bácsikám, hát láthatja, hogy az van az oldalára kiírva, hogy Kolozsvár, tehát biztosan odamegy.– Nem hiszek én az ilyen feliratoknak!– Aztán mért nem hisz nekik, bácsika?– Hát mer mikó […]

 • Székely utazik a vonaton, de nincs jegye. Az ellenőr az első állomáson lerúgja a vonatról, de neki sikerül újra felkapaszkodnia. A következő állomáson megismétlődik a jelenet, majd mikor már vagy harmadszor rúgja le a vonatról, megkérdi az ellenőr:– Tulajdonképpen hova akar menni?– Brassóba, már ha kibírja a fenekem.

 • Székelybácsit megállítja a rendőr:– Jó napot! Mit visz maga ezen a szekéren?– Hát Banánlét!– Az meg micsoda? Megkóstolhatom?– Hát persze!(Kutty-kutty…) – Dehát ez olyan mint a húgy!!– Tudom! Gyí Banán, gyí!

 • A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt, mikor látja, hogy a felesége sírva rohan felé:– Uram, a Sára terhes!– Az az ő dolga – dörmögi a székely.– De tőled van a gyerek!– Az meg az én dolgom.– Uram, viszem a kutyát, és a folyóba vetem magam!– A kutya marad, a többi a te dolgod!

 • Apa és fia vágják a fát a hegyekben. Egyszer megszólal az öreg.– Fiam, menj már le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen telünk lesz!A fiú lemegy, fél nap múlva visszajön.– Apám, azt mondták az öregek, kemény telünk lesz.– No, akkor vágjuk tovább, fiam.Két napig még vágják a fát, megint megszólal az öreg.– Fiam, […]

 • Az öreg székely utazik a vonaton, a kalapja mellé tűzve egy jegy. Jön a kalauz:– Jegyeket, bérleteket!Az öreg erre elkezdi aggódva keresni a jegyet. A kalauz, látván a jegyet a kalapra tűzve, gondolja, megvicceli az öreget.– Na, öreg! Mire végigellenőrzöm az utasokat, meglegyen a jegy!Az öreg székely csak ül nyugodtan. Végez a bakter, odalép az […]

 • Székely bácsi komor arccal vacsorázik az étteremben: zavarja a zenekar hangos játéka. Odahívatja a pincért:– Mondja, főúr, meg lehet kéri a zenekart, mit játsszanak?– Igen, uram. Mi volna a kívánsága?– Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak inkább pókert.

 • Öreg székely ül a kocsmában és csurom víz a nadrágja, odamegy hozzá a barátja:– Te Pista, csak nem összehugyoztad magad?– De bizony! Tegnap este ő nem akart fölállni, ma én nem fogok…

 • Öreg székely meg a fia fát vágnak.A fiú odasuhint, hát véletlenül levágja az apja lábát.Erre az öreg:– Áron, még egy ilyen és seggbe rúglak!

 • A székely rábámul egy nagyon csúnya, agyonfestett, öreg nőre. A nőt nagyon zavarja a dolog, ezért rászól:– Mit bámul maga úgy rám, mint borjú az új kapura?– No hiszen – vág vissza székely -, lehet, hogy én borjú vagyok, hanem a kapu az már nem új!

 • A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:– Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.– De hát fiam, ez nem savanyúkáposzta, hanem mákostészta.– Annak elég savanyú.

 • Két székely beszélget: – Kell egy fél malac? – Ááá, dehogy! – De mért nem? – Mert eldőlne az ólban!

 • Utazik az öreg székely a vonaton. Fiatal diákok úgy tesznek, mintha nem bírnák lehúzni a vészfék fogantyúját, két kézzel belekapaszkodva színészkednek, miközben lesik az öreget. Egyszer az egyik így szól:– Tata, nem próbálja meg ezt lehúzni, mert nekünk sehogy sem sikerül?Az öreg odamegy, meghúzza a vészféket, a vonat megáll. Jön a kalauz nagy mérgesen:– Ki […]

 • Az öreg székely a kertjében pipázgat. Kiabálva rohan feléje az unokája.– Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!Az öreg szippant egyet a pipáján, majd így szól:– No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencerudat.– Minek ennyi minden, nagyapa?– Én felmászok a tetőre, a petrencerúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja […]

 • A székelyek és a kínaiak háborúban állnak egymással. A császári követ átmegy a székelyekhez, és megkérdezi, hányan vannak.– 1500 vagyunk, mind vérre éhesek. És ti hányan vagytok?– Egymillióan – válaszol a követ.– Hú, Józsi bá nagy baj van. – mondja a székely – Hová fogjuk azt a sok halottat temetni???  

 • Két székely atyafi nézelődik a brassói Fekete templom körül. Csodálják az öreg építményt, megnézik a Honterus-szobrot, majd távolról nézik a tömött tornyot, melynek ablakain át jól látszik a nagyharang.– Mondja, bátya – szól a fiatalabbik – maga szerint, hogyan kerülhetett az a hatalmas harang a toronyba?– Hát hogyan másképp, mint csengettyű korában?

 • Felborul a szekér, a székely fiú leül a kiborult széna mellé, és rágyújt egy pipára. Arra megy a komája, leül melléje, az is rágyújt egy füstülőre. Így pipázgatnak, mikor a koma kiveszi a pipát a szájából, és megszólal:– Fölborút?Hát erre a fiú is kiveszi a szájából a pipát, s válaszol:– Föl a.Méregeti a koma a […]

 • Öreg székely ül a parkban, mellette bóklászik egy kutya. Arra sétál egy ember, nézegeti a kutyát, majd megkérdi:– Harap a kutyája?– Nem.A fickó meg akarja simogatni a kutyát, de az beleharap a kezébe.– Bátyám maga azt mondta, hogy nem harap a kutyája!Mire az öreg:– Aha, de ez nem az én kutyám.

 • Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idő.– 10 perc múlva kettő – feleli az, mire kap egy taslit.– Ezt miért kaptam? – kérdi, mire a válasz:– Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi idő lesz..

 • A székely bácsi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:– Látod-e […]

 • A székely gyerekek az iskolában a kijelentő és a felszólító módot tanulják. A tanító néni példát mond:– Van egy kijelentő mondat: „A szekér elindul.”. Na, Áron, hogy lesz ebből felszólító mondat?– Gyű, te!  

 • Áll a székely a bíróság előtt emberölés vádjával, kérdi tőle a bíró:– Na, hogy is volt az az eset?– Hát, az úgy vót, hogy ülök az asztalnál nyugodtan, eszem a szalonnát. Jött a Joska, megbotlik, hát nem pont a bicskámba esett egyszer! Aztán meg még hétszer.

 • Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:– Bácsi, nem tudná megmondani merre van a tészta gyár?– Nem tudom fiam.A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:– Jóember, nem a laskagyárat keresi?A sofőr örömmel tolat vissza:– De igen, tudja hol van?– Dehogy tudom, fiam.

 • Az öreg székely a lakodalomban kimegy vizelni. Mellette ott könnyít magán a fiatal plébános is, aki az új párt összeadta. Az öreg átnéz, majd odaszól:– Plebános úr, nem cserélünk szerszámot?– Miért, Jóska bátyám? – kérdi a pap.– Hát csak azért, mert maga az enyémmel még tudna misézni.

 • János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet épp a kapu előtt.– Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?– Az orvoshoz.– Miért? Beteg az a tehén?– Nem beteg az.– Nem ad elég tejet az a tehen?– Húsz litert tejel minden nap!– Nem borjadzik az a tehén?– Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!– […]

 • Székely és a felesége egy szekéren utaznak.Egyszercsak nagy vihar támad. Tőlük 100 méterre lecsap a villám. Azt mondja a székely:– No-no.Megint lecsap a villám tőlük 50 méterre. Újra megszólal a székely:– No-no!Lecsap a villám ismét, agyoncsapja az asszonyt.Mondja a székely:– No, azért!

 • Két székely beszélget:– Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken.– Miért, jobban van?

 • Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardestől:– Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő mindenkinek?– Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi nem tartunk ejtőernyőt!– Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis mindig van mentőcsónak… pedig gondolom úszni többen tudnak, mint repülni!

 • Székely utazik a vonaton, odaszól neki egy paraszt bácsi:– Húzza fő’ az ablakot báttya, mer odakünn hideg van.Székely felhúzza az ablakot, de megkérdi:– És most odakünn meleg van?

 • Megy a székely szekérrel az országúton. Egy diák megszólítja:-Bátyám, messze van-e Kolozsvár?A székely:– Nem.A diák:– Elvinne?Székely:– El.Mennek, mennek, már több óra eltelik, mire megkérdi a diák:– Messze van még Kolozsvár?Székely:– Most már messze.

 • Besorozzák Ábelt a haditengerészethez:– Tud úszni?– Miért? Hajó nincs?

 • A székelynek köhög a lova. Elmegy az állatorvoshoz, aki ló port ír fel az állat számára, hogy a székely fújja a ló szájába.Két hét múlva találkozik az orvos a székellyel, és megkérdi, hogy használt-e a por?Mire a székely:– Dehogy, az a rühes dög hamarabb fújt, mint én…

 • Egy kis székely faluban eltéved egy idegen, nem találja a vasútállomást. Látja, hogy egy gazda az udvaron ácsorog, hát megszólítja:– Mondja, merre van a vasútállomás?– Itt van mögöttünk két utcával. Átvághat a kertemen, akkor hamarabb odaér.– Mit gondol, elérem még a 6.20-as gyorsvonatot?– Hát, ha kiengedem a bikát, akkor biztos.

 • Városi fickó sétál az egyik faluban, és a pályaudvart keresi. Meglát egy székelyt, odamegy és érdeklődik, hogy hány percre van a pályaudvar.– Hát, ha itt megy az úton egyenesen, akkor kb. 40 perc, de ha kerül egyet és a mező felé megy, akkor csak 25 perc.– Hogyhogy a kerülőúton gyorsabb?– Hát mert ott ki van […]

 • Fiatalok kirándulnak székelyföldön. A faluba visszamenet eltévednek. Az arra érkező székely bácsit kérik meg segítségre:– Elnézést bátyánk, messze van ide a falu?Mire a székely bácsi:– Hát ide 10 km légvonalba’ de tudok egy rövidebb utat…

 • Két nagyon-nagyon részeg székelybácsi ül egy tó partján.– Te, jön föl a Hold! – mondja az egyik.– Méééér. Azt is ittunk?

 • A székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 17 év múlva visszamegy. Kérdi az asszony:– Hol voltál?Mire a székely:– Kinn!

 • Két székely beszélget:– Te! A fiam belepisilte a nevét a hóba!– És?– De a te lányod kézírásával!

 • Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak elkési, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:– Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

 • Megy a székely a fiával horgászni. Kieveznek a csónakkal, belógatják a csalit, majd leülnek. Egy félóra múlva megkérdi a gyerek:– Édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején?– Azt én nem tudom – mondja az öreg.Eltelik egy újabb félóra.– Édesapám, a halak hogyan tudnak levegőt venni a víz alatt? – kérdi ismét a gyerek.– Hát […]

 • A székely legény hazaviszi a kiszemelt menyecskét, hogy bemutassa a szüleinek, mire az apja a fülébe súgja:– Ne vedd el fiam, tőlem van.Legközelebb beállít a fiú egy másik lánnyal, az apja megint a fülébe súgja:– Ne vedd el fiam, tőlem van.Egy idő után a fiú beállít egy újabb lánnyal, mire az apja megint félrevonja:– Ezt […]

 • A székely és a fia mennek haza a szekéren. Egyszer csak elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint mennek tovább, megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros.Odaszól a fiú az apjának:– Édösapám! Nem kéne beljebb húzni azt a kaszát?

 • – Na vetkőzzék le!– De főorvos úr, kérem..– Mondtam, hogy vetkőzzék le!– Instálom, én…– Na, vetkőzzék gyorsan.A székely levetkőzik, az orvos megvizsgálja. Ránéz:– Magának, nincsen semmi baja!– Tudom! Én csak egy szekér fát hoztam.

 • Székely bácsi stoppol az út szélén a tehenével.Éppen arra jön egy mercis pofa és megáll.– Merre, bácsi?– Csak ide az első faluba.– Üljön be, a tehenét pedig kösse hátra.A mercis elindul úgy 40 km/h sebességgel, hátrapillant a tehénre, mely csak bandukol a kocsi után.A mercis most már 120km/h-ás sebességgel halad.Hátrapillant és megdöbbenve észleli, hogy a […]

 • A szegény székelybácsi, reménykedve, hogy fog egy méretes halat, elmegy horgászni. Kifogja a csodatevő aranyhalat:– Figyelj csak, te paraszt, ha visszadobsz, teljesítem három kívánságod!Mire székelybácsi ledobja, és jól megtapossa: – Anyád a paraszt!!

 • Két székely utazik a szekéren, s szokás szerint beszélgetni kezdenek.– Van kendnek fia?Tíz percre rá:– Van.Egy órával később:– Bajusza van-é?– Van.Egyszer csak megcsúsznak a lovak, és felborul a szekér, a két székely kórházba kerül. Ott fekszenek egymás mellett a kórteremben, megszólal az egyik:– Oszt pödri?

 • Áll a székely juhász a réten a botjára támaszkodva. Arra megy a többi juhász, meglátják, kérdik tőle:– Hát te meg mit csinálsz?– Gondolkodom.– És hol a fenében van a nyájad?– Azon gondolkodom…

 • Az öreg székely bemegy a kocsmába, és kér egy felest. Egy pár fiatal ott vidámkodik, majd összesúgnak, hogy hogyan toljanak ki az öreggel.Szépen kivárják, és egy alkalmas pillanatban bedobnak egy Viagrát a pálinkájába. Az öreg komótosan felhajtja. Kis idő multával kimegy a WC-re. Ahogy jön vissza, látják, hogy összevissza van vizelve a nadrágja.Kérdezik tőle:– Mi […]

 • Házsártos, veszekedős anyósa volt a székelynek. Tudván ezt, üzent neki a helyi patikus, hogy van egy jófajta orvossága ez ellen.A székely elment hozzá a szerért, s a patikus adott neki két hatalmas pofont.– Na, ezt adja be az anyósának, mert az ő bajára ez a legjobb orvosság.Legközelebb, amikor az anyós megint elkezdett kárálni, a székely […]